رئیس محیط زیست : آلودگی هوا اجازه نمی‌دهد ابرها در تهران متمرکز شوند
رئیس محیط زیست : آلودگی هوا اجازه نمی‌دهد ابرها در تهران متمرکز شوند

رئیس محیط زیست : آلودگی هوا اجازه نمی‌دهد ابرها در تهران متمرکز شوند رئیس سازمان محیط زیست همچنین عنوان کرد: درجه حرارت جو بالا است و وقتی طول موج کوتاه تابش خورشید به سطح زمین بخورد با طول موج بلند بر می‌گردد که باعث می‌شود پتویی در آنجا ایجاد شود و نگذارد این گرما به […]

رئیس محیط زیست : آلودگی هوا اجازه نمی‌دهد ابرها در تهران متمرکز شوند

رئیس محیط زیست : آلودگی هوا اجازه نمی‌دهد ابرها در تهران متمرکز شوند

رئیس سازمان محیط زیست همچنین عنوان کرد: درجه حرارت جو بالا است و وقتی طول موج کوتاه تابش خورشید به سطح زمین بخورد با طول موج بلند بر می‌گردد که باعث می‌شود پتویی در آنجا ایجاد شود و نگذارد این گرما به جو برگردد و در نتیجه این عوامل باعث می‌شود، ابرها ، ابرهای بارور و باران‌زا نباشند .

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه یک بخشی از تغییرات اقلیمی به صورت طبیعی رخ می‌دهد، مطرح کرد: ولی در حال حاضر می‌بینیم این تغییرات تشدید می‌شود، به دلیل آلودگی هوا است که اجازه نمی‌دهند ابرها متمرکز شوند.

به گزارش تایسیز نیوز، علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست در خصوص علت کاهش بارندگی‌ها در تهران گفت: بارش‌های اخیر، غرب و شمال غرب کشور را پوشش داد. معمولا سه جبهه آب و هوایی کشور ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط یکی از عوامل تغییرات اقلیمی، گازهای گلخانه‌ای است.