رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:استیضاح وزیر بهداشت در دستور کار کمیسیون نیست
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:استیضاح وزیر بهداشت در دستور کار کمیسیون نیست

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:استیضاح وزیر بهداشت در دستور کار کمیسیون نیست 🔹رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: استیضاح وزیر بهداشت در دستور کار این کمیسیون قرار ندارد. حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: استیضاح مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس، روند و فرایند خاص خود را دارد و موضوعی تحت عنوان بررسی […]

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:استیضاح وزیر بهداشت در دستور کار کمیسیون نیست

🔹رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: استیضاح وزیر بهداشت در دستور کار این کمیسیون قرار ندارد.

حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: استیضاح مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس، روند و فرایند خاص خود را دارد و موضوعی تحت عنوان بررسی استیضاح وزیر بهداشت در دستور کار  کمیسیون بهداشت و درمان قرار ندارد.