رامبد جوان: از یک جایی به بعد نمی‌توان سانسور‌ها را تحمل کرد
رامبد جوان: از یک جایی به بعد نمی‌توان سانسور‌ها را تحمل کرد

رامبد جوان: از یک جایی به بعد نمی‌توان سانسور‌ها را تحمل کرد / این اعمال سلیقه‌ها، بالاخره ما را به جایی می‌رساند که می‌گوییم دیگر این برنامه به درد نمی‌خورد رامبد جوان: تحمل یک بخش از ماجراست؛ از لحاظ فنی و منطقی وقتی پروژه‌ای با سانسورها و ممیزی‌ها و اعمال سلیقه‌هایی که به خودمان مربوط […]

رامبد جوان: از یک جایی به بعد نمی‌توان سانسور‌ها را تحمل کرد / این اعمال سلیقه‌ها، بالاخره ما را به جایی می‌رساند که می‌گوییم دیگر این برنامه به درد نمی‌خورد

رامبد جوان: تحمل یک بخش از ماجراست؛ از لحاظ فنی و منطقی وقتی پروژه‌ای با سانسورها و ممیزی‌ها و اعمال سلیقه‌هایی که به خودمان مربوط نیست روبه‌رو می‌شود، نمی‌‌دانیم چطور می‌توانیم از پس اینها بربیاییم و تا کجا می‌شود ادامه داد؟

🔹 این اعمال سلیقه‌ها، بالاخره برنامه را به شیر بی‌یال و دم تبدیل می‌کند و ما هم به جایی می‌رسیم که می‌‌گوییم دیگر این برنامه به درد نمی‌خورد. اگر به این روزها برسیم، قطعا نساختن خندوانه تصمیم بهتری است.