رانت واردات خودرو برای صادرکنندگان فرش!
رانت واردات خودرو برای صادرکنندگان فرش!

رانت واردات خودرو برای صادرکنندگان فرش! فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو: موضوع مهم این است که چرا هر کسی در ایران ازآیین‌نامه واردات خودرو خبر دارد، اما واردکنندگان خودرو بی‌خبر هستند؟ چطور است که رئیس مرکز ملی فرش ایران از جزئیات آیین‌نامه خبر دارد، اما واردکنندگان هنوز نحوه واردات را نمی‌دانند؟ً! 🔹معنای چنین اقداماتی این […]

رانت واردات خودرو برای صادرکنندگان فرش!

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو: موضوع مهم این است که چرا هر کسی در ایران ازآیین‌نامه واردات خودرو خبر دارد، اما واردکنندگان خودرو بی‌خبر هستند؟ چطور است که رئیس مرکز ملی فرش ایران از جزئیات آیین‌نامه خبر دارد، اما واردکنندگان هنوز نحوه واردات را نمی‌دانند؟ً!

🔹معنای چنین اقداماتی این است که وزارت صمت به ذی‌نفعان در واردات خودرو سهم می‌دهد. هیچ عجیب نیست که فردا بشنویم صادرکنندگان روده و سالامبور هم در واردات ماشین ذی‌نفع شده‌اند. این یعنی هر کسی می‌تواند برود پیش وزیر صمت، چانه بزند و از واردات خودرو سهم بگیرد، اما واردکنندگان خودرو و مردم از همه چیز بی‌اطلاع باشند.

🔹چرا وزارت صمت آیین‌نامه را منتشر نمی‌کند؟ کل پرسش ما با وزارت صمت این است که مندرجات آیین‌نامه خودرو را منتشر کنند. چهار ماه است که می‌گویند منتشر می‌کنیم. آخرین بار چهارشنبه هفته پیش وزیر صمت گفت شنبه این آیین‌نامه رسانه‌ای می‌شود. اما اکنون یکشنبه است و هنوز خبری از آن نیست.