راه‌اندازی سیستم جمع‌آوری شیرابه خودروهای حامل پسماند در سطح شهر
راه‌اندازی سیستم جمع‌آوری شیرابه خودروهای حامل پسماند در سطح شهر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خبر داد: راه‌اندازی سیستم جمع‌آوری شیرابه خودروهای حامل پسماند در سطح شهر با توجه به قرارگیری در فصول بارندگی و افزایش حجم شیرابه تولیدی از زباله‌های شهری، در راستای حفظ پاکیزگی و رعایت بهداشت شهری، سیستم جمع‌آوری شیرابه خودروهای حامل پسماند در سطح شهر راه‌اندازی شد. به گزارش شهریار، حبیبه هراتی […]

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خبر داد: راه‌اندازی سیستم جمع‌آوری شیرابه خودروهای حامل پسماند در سطح شهر

با توجه به قرارگیری در فصول بارندگی و افزایش حجم شیرابه تولیدی از زباله‌های شهری، در راستای حفظ پاکیزگی و رعایت بهداشت شهری، سیستم جمع‌آوری شیرابه خودروهای حامل پسماند در سطح شهر راه‌اندازی شد.

به گزارش شهریار، حبیبه هراتی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اعلام خبر فوق افزود: این سازمان تمام سعی خود را بکار بسته تا از انتشار آلودگی‌های محیطی و نشر شیرابه جلوگیری کند.

وی ادامه داد: در این راستا تمامی خودروهای جمع‌آوری و حمل پسماند در سطح شهر ملزم به تخلیه مخازن شیرابه در محل سپتیک جمع‌آوری در سایت انتقال پسماند هستند.