راه انداری لیگ فوتبال محلات تبریز در حداقل زمان
راه انداری لیگ فوتبال محلات تبریز در حداقل زمان

شهردار تاکید کرد راه انداری لیگ فوتبال محلات تبریز در حداقل زمان شهردار تبریز خواستار تسریع در راه اندازی لیگ فوتبال محلات شهر شد و بر اجرای برنامه‌های ورزشی مناطق بر اساس پیوست ارائه شده تاکید کرد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از شهریار، یعقوب هوشیار در چهارمین دور از جلسات قرار خدمت که […]

شهردار تاکید کرد

راه انداری لیگ فوتبال محلات تبریز در حداقل زمان

راه انداری لیگ فوتبال محلات تبریز در حداقل زمان

شهردار تبریز خواستار تسریع در راه اندازی لیگ فوتبال محلات شهر شد و بر اجرای برنامه‌های ورزشی مناطق بر اساس پیوست ارائه شده تاکید کرد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از شهریار، یعقوب هوشیار در چهارمین دور از جلسات قرار خدمت که در منطقه ۱ برگزار شد، اظهار کرد: بهره گیری از ظرفیت‌ هیئت‌های ورزشی در برنامه‌های ورزشی شهرداری یکی از ضرورت ها در راستای ارائه با کیفیت برنامه های ورزشی و افزایش تعداد آنها و همچنین راه اندازی لیگ های ورزشی است.

وی خواستار مد نظر قرار دادن این مهم در دستور کار مناطق شد و افزود: همچنین دیگر رشته‌های مختلف ورزشی از جمله رشته‌های رزمی، گروهی، فکری نیز در برنامه های ورزشی شهرداری های مناطق می تواند افزوده شود.

به گفته هوشیار، استفاده از ظرفیت های موجود جهت تشکیل و راه اندازی لیگ‌های مختلف ورزشی می تواند حائز اهمیت و موثر باشد.

شهردار تبریز در ادامه خواستار ارائه برنامه مسابقات ورزشی طی دو هفته آتی از مناطق شد و افزود: مدیران ورزشی مناطق با حضور در مساجد و استفاده از ظرفیت های مساجد نسبت به تشکیل لیگ فوتبال اقدام کنند.