راه ۱۲۰ روستای هشترود در محاصره برف
راه ۱۲۰ روستای هشترود در محاصره برف

راه ۱۲۰ روستای هشترود در محاصره برف ▫️فرماندار هشترود: راه ارتباطی ۱۲۰ روستای شهرستان در اثر بارش برف و کولاک بسته است ▫️ ارتفاع برف در بعضی از مناطق شهرستان تا ۴۰ سانتیمتر می‌رسد

راه ۱۲۰ روستای هشترود در محاصره برف

▫️فرماندار هشترود: راه ارتباطی ۱۲۰ روستای شهرستان در اثر بارش برف و کولاک بسته است

▫️ ارتفاع برف در بعضی از مناطق شهرستان تا ۴۰ سانتیمتر می‌رسد