رایزنی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و عمان در مورد مذاکرات رفع تحریم ها
رایزنی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و عمان در مورد مذاکرات رفع تحریم ها

رایزنی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و عمان در مورد مذاکرات رفع تحریم ها حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان در خصوص برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی از جمله آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم ها، تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد. […]

رایزنی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و عمان در مورد مذاکرات رفع تحریم ها

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان در خصوص برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی از جمله آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم ها، تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد.

🔹امیرعبداللهیان مذاکرات سازنده را منوط به جدیت، داشتن ابتکار و انعطاف پذیری در طرف آمریکایی دانست.