رایزنی کره جنوبی با آمریکا و اتحادیه اروپا درباره ایران
رایزنی کره جنوبی با آمریکا و اتحادیه اروپا درباره ایران

رایزنی کره جنوبی با آمریکا و اتحادیه اروپا درباره ایران 🔹وزارت خارجه کره‌جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که چو هیون دانگ، معاون اول وزیر خارجه این کشور در تماس‌های تلفنی جداگانه با راب مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و انریکه مورا، میانجی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین تا از تحولات احیر پیرامون مذاکرات […]

رایزنی کره جنوبی با آمریکا و اتحادیه اروپا درباره ایران

🔹وزارت خارجه کره‌جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که چو هیون دانگ، معاون اول وزیر خارجه این کشور در تماس‌های تلفنی جداگانه با راب مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و انریکه مورا، میانجی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین تا از تحولات احیر پیرامون مذاکرات بر سر احیای برجام مطلع شود.