رای ندادن رای دادن به اقلیت است!
رای ندادن رای دادن به اقلیت است!

ظریف در اصفهان: رای ندادن رای دادن به اقلیت است! وزیر خارجه پیشین کشورمان با تاکید بر اینکه رای ندادن رای دادن به اقلیت است، گفت: رای ندادن پیام نیست و رای ندادن قدرت بخشیدن به اقلیت است و این اقلیت پرسر و صدا و پرگو می‌تواند ایران را به سمت شرایط ناگوار پیش ببرد. […]

ظریف در اصفهان:

رای ندادن رای دادن به اقلیت است!

رای ندادن رای دادن به اقلیت است!

وزیر خارجه پیشین کشورمان با تاکید بر اینکه رای ندادن رای دادن به اقلیت است، گفت: رای ندادن پیام نیست و رای ندادن قدرت بخشیدن به اقلیت است و این اقلیت پرسر و صدا و پرگو می‌تواند ایران را به سمت شرایط ناگوار پیش ببرد.

به گزارش تایسیز نیوز، محمدجواد ظریف در سالن شهید نیل‌فروش زادگان دانشگاه اصفهان گفت: هیچ کسی نمی‌تواند یک ایرانی را از زندگی از خواستن برای ایران نامید کند هیچ کس نمی‌تواند یک ایرانی را تهدید کند. حرف کسانی که پیام ناامیدی را القا می‌کنند گوش نکنید حرف کسانی که می‌خواهند شما را در خانه نگه دارند، گوش نکنید. به پزشکیان عزیز رای بدهید و ایران جدید خواهید یافت.

وی تاکید کرد: مردم این سرزمین از تاریخ و تمامیت ارضی دفاع کردند و بزرگ‌ترین فرصت هستند نباید فرصت را محدود و تهدید شمارد. نباید اجازه داد ایرانی در هرجا که حضور دارد مقام و منزلتش پایین‌تر از دیگران باشد.

وزیر خارجه پیشین کشورمان با اشاره به اینکه ۸ تیر بار دیگر ثابت خواهید کرد که مردم ایران را هیچ‌کس ناامید نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: حرف کسانی که پیام ناامیدی را القا می‌کنند گوش نکنید.

وی با تاکید بر اینکه رای ندادن رای دادن به اقلیت است، گفت: رای ندادن پیام نیست و رای ندادن قدرت بخشیدن به اقلیت است و این اقلیت پرسر و صدا و پرگو می‌تواند ایران را به سمت شرایط ناگوار پیش ببرد.

ظریف یادآور شد: من یقین دارم مردم ایران خواست کسانی که به دنبال جنگ، تحریم و فشار بر ایران هستند را گوش نمی‌کنند. حضور شما بزرگترین برگ برنده در مقابل فشار اجتماعی و زنده کردن زاینده رود خواهد بود.