رای CAS درباره محرومیت جودوی ایران بار دیگر به تعویق افتاد
رای CAS درباره محرومیت جودوی ایران بار دیگر به تعویق افتاد

رای CAS درباره محرومیت جودوی ایران بار دیگر به تعویق افتاد 🔹 دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش (CAS) با ارسال ایمیل به فدراسیون جودو، برای هفتمین مرتبه صدور رای درباره شکایت ایران از محرومیت ۴ ساله فدراسیون جهانی جودو را به تعویق انداخت‌. 🔹 این دادگاه اعلام کرد که رای خود را در تاریخ ۴ شهریور […]

رای CAS درباره محرومیت جودوی ایران بار دیگر به تعویق افتاد

🔹 دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش (CAS) با ارسال ایمیل به فدراسیون جودو، برای هفتمین مرتبه صدور رای درباره شکایت ایران از محرومیت ۴ ساله فدراسیون جهانی جودو را به تعویق انداخت‌.

🔹 این دادگاه اعلام کرد که رای خود را در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۱ اعلام می‌کند.