رتبه سوم آذربایجان شرقی در اجرای طرح‌های عمرانی کشور
رتبه سوم آذربایجان شرقی در اجرای طرح‌های عمرانی کشور

رتبه سوم آذربایجان شرقی در اجرای طرح‌های عمرانی کشور معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: این استان در بهره برداری از طرح‌های عمرانی در کشور جایگاه سوم را دارد. ذاکری افزود: از اعتبارات سفر استانی رئیس جمهور ۳۱ هزار میلیارد تومان به آذربایجان شرقی تخصیص یافته است.

رتبه سوم آذربایجان شرقی در اجرای طرح‌های عمرانی کشور

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: این استان در بهره برداری از طرح‌های عمرانی در کشور جایگاه سوم را دارد.

ذاکری افزود: از اعتبارات سفر استانی رئیس جمهور ۳۱ هزار میلیارد تومان به آذربایجان شرقی تخصیص یافته است.