رتبه ۲۸ دانشگاه صنعتی سهند تبریز در انتشار مقالات
رتبه ۲۸ دانشگاه صنعتی سهند تبریز در انتشار مقالات

رتبه ۲۸ دانشگاه صنعتی سهند تبریز در انتشار مقالات تایسیز نیوز – براساس گزارش بهره‌وری انتشار مقالات علمی دانشگاه‌های کشور براساس پایگاه WoS که توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) منتشر شده است، دانشگاه صنعتی سهند در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۳۲ دانشگاه کشور براساس تعداد کل مقالات رتبه ۲۸ […]

رتبه ۲۸ دانشگاه صنعتی سهند تبریز در انتشار مقالات

رتبه ۲۸ دانشگاه صنعتی سهند تبریز در انتشار مقالات

تایسیز نیوز – براساس گزارش بهره‌وری انتشار مقالات علمی دانشگاه‌های کشور براساس پایگاه WoS که توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) منتشر شده است، دانشگاه صنعتی سهند در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۳۲ دانشگاه کشور براساس تعداد کل مقالات رتبه ۲۸ را کسب کرده است.

دانشگاه صنعتی سهند براساس شاخص‌های تعداد کل مقالات، مقالات Q۱ و مجموع مقالات در ضریب تأثیر نشریه رتبه سوم را در بین ۲۰ دانشگاه صنعتی زیر ۴۰ سال به دست آورده است. 

دانشگاه صنعتی سهند همچنین از نظر تعداد مقالات با مشارکت بین‌المللی و تعداد هم‌انتشاری صنعت و دانشگاه نیز رتبه پنجم را کسب کرده است.