رحیمی جهان آبادی: یک نمونه نشان بدهید که گشت ارشاد کسی را اصلاح کرده و به جامعه برگردانده باشد!
رحیمی جهان آبادی: یک نمونه نشان بدهید که گشت ارشاد کسی را اصلاح کرده و به جامعه برگردانده باشد!

رحیمی جهان آبادی: یک نمونه نشان بدهید که گشت ارشاد کسی را اصلاح کرده و به جامعه برگردانده باشد! 🔹️عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به جماران گفت: نباید مسائل ملی را جناحی کنند؛ کیهان ضد امنیتی‌ترین و بدترین رفتارها را در برابر منافع ملی دارد. 🔹️می‌بینید آنها بر سر مسائل جناحی چه […]

رحیمی جهان آبادی: یک نمونه نشان بدهید که گشت ارشاد کسی را اصلاح کرده و به جامعه برگردانده باشد!

🔹️عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به جماران گفت: نباید مسائل ملی را جناحی کنند؛ کیهان ضد امنیتی‌ترین و بدترین رفتارها را در برابر منافع ملی دارد.

🔹️می‌بینید آنها بر سر مسائل جناحی چه بلایی را سر مردم می‌آوردند، چون فکر می‌کنند همه مانند خودشان هستند.

🔹️به تعبیر کیهان هر انتقادی به آمریکا و اسرائیل وصل است و آنان را جزو دشمنان و معاندین می‌داند.

🔹️آن جامعه‌ای که کیهان می‌خواهد جامعه نیست قبرستان است که هیچ کسی صحبت نکند و تنها مدیر کیهان فتوا بدهد و دیگران هم اطاعت کنند.

🔹️از هر طرحی که گشت ارشاد را اصلاح و خواست مردم تامین کند حمایت می کنم.