ردصلاحیت‌‌ها، سیاست ایران را به فساد کشیده است
ردصلاحیت‌‌ها، سیاست ایران را به فساد کشیده است

ردصلاحیت‌‌ها، سیاست ایران را به فساد کشیده است/ نظارت استصوابی باید تغییر کند سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب: وقتی توافق صورت بگیرد و قرار باشد قانون اساسی را تغییر بدهیم، من همین الان اولِ صف تغییر قانون اساسی هستم، اما الان راه‌حلی که برای اصلاحات ساختاری می‌دهم اصلاً نیازی به تغییر قانون اساسی ندارد. سیستم […]

ردصلاحیت‌‌ها، سیاست ایران را به فساد کشیده است/ نظارت استصوابی باید تغییر کند

سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب: وقتی توافق صورت بگیرد و قرار باشد قانون اساسی را تغییر بدهیم، من همین الان اولِ صف تغییر قانون اساسی هستم، اما الان راه‌حلی که برای اصلاحات ساختاری می‌دهم اصلاً نیازی به تغییر قانون اساسی ندارد.

سیستم باید بحران را بپذیرد، انقلاب محصولِ فروپاشی است نه باعث فروپاشی.سرنوشت محتوم کشور اصلاح است.ردصلاحیت‌‌ها، سیاست ایران را به فساد کشیده است. نظارت استصوابی باید تغییر کند.