رده بندی جدید برترین تیم های ملی فوتبال اعلام شد
رده بندی جدید برترین تیم های ملی فوتبال اعلام شد

رده بندی جدید برترین تیم های ملی فوتبال اعلام شد 🔹با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) تیم ملی فوتبال کشورمان در رده بیست و دوم برترین تیم های جهان قرار گرفت. 🔹در رده اول تا سوم این رده بندی تیم های ملی برزیل، بلژیک و آرژانتین حضور دارند.

رده بندی جدید برترین تیم های ملی فوتبال اعلام شد

🔹با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) تیم ملی فوتبال کشورمان در رده بیست و دوم برترین تیم های جهان قرار گرفت.

🔹در رده اول تا سوم این رده بندی تیم های ملی برزیل، بلژیک و آرژانتین حضور دارند.