رد پای پول سیاه در انتخابات آمریکا
رد پای پول سیاه در انتخابات آمریکا

🔘رد پای پول سیاه در انتخابات آمریکا ⬅️ با نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، هشدارها درباره اثرگذاری پول‌های بی‌نام و نشان بر انتخابات آمریکا افزایش یافته است 🔺 کمتر از ۲ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، بار دیگر نقش «پول‌ سیاه» در انتخابات و تأثیر آن در جهت‌دهی آراء به سوژه‎ای داغ در واشنگتن تبدیل شده […]

🔘رد پای پول سیاه در انتخابات آمریکا

⬅️ با نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، هشدارها درباره اثرگذاری پول‌های بی‌نام و نشان بر انتخابات آمریکا افزایش یافته است

🔺 کمتر از ۲ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، بار دیگر نقش «پول‌ سیاه» در انتخابات و تأثیر آن در جهت‌دهی آراء به سوژه‎ای داغ در واشنگتن تبدیل شده است.

🔺 جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، سه‌شنبه اعلام کرد که از کنگره خواهد خواست تا با تصویب «قانون شفافیت» یک‌بار برای همیشه به نقش پول سیاه در انتخابات پایان دهد.

🔺 بایدن با اعتراف به اینکه برای تأثیرگذاری بر انتخابات، پول‌ زیادی هزینه می‌شود، ‌گفت: بخش زیادی از این پول از منابع مالی در سایه تامین می‌شود.