رسانه آزاد جلوی اعتراض خیابانی را می‌گیرد
رسانه آزاد جلوی اعتراض خیابانی را می‌گیرد

رسانه آزاد جلوی اعتراض خیابانی را می‌گیرد بيژن نفيسی، روزنامه‌نگار پيشكسوت:اگر مطالبات به خيابان كشيده مي‌شود شايد به اين دليل است كه رسانه‌ها نقش اساسی خودشان را ايفا نمی كنند. 🔹اگر رسانه اين امكان را داشته باشد و اين امكان را فراهم كند كه معترضان، در رسانه اعتراض‌شان را مطرح كنند و در واقع، رسانه […]

رسانه آزاد جلوی اعتراض خیابانی را می‌گیرد

بيژن نفيسی، روزنامه‌نگار پيشكسوت:اگر مطالبات به خيابان كشيده مي‌شود شايد به اين دليل است كه رسانه‌ها نقش اساسی خودشان را ايفا نمی كنند.

🔹اگر رسانه اين امكان را داشته باشد و اين امكان را فراهم كند كه معترضان، در رسانه اعتراض‌شان را مطرح كنند و در واقع، رسانه وظيفه‌اش را به درستی انجام دهد، ديگر با اعتراضات خيابانی آن هم به اين شكل اخير مواجه نخواهيم شد.

🔹 رسانه اين فرصت را دارد كه اعتراضات و شرايط را تجزيه و تحليل كند و از مسوولان هم بخواهد كه پاسخگو باشند. كدام مسوول برای پاسخ به معترضان به خيابان می آيد؟ ما در خيابان فقط با كسانی روبرو هستيم كه می خواهند نظم را برقرار كنند.

🔹يكی از راه‌های انتقال اطلاعات درست، تكثر كانال‌های ارتباطی است و فقط در اين زمان است كه راست از دروغ مشخص می شود.