رسانه‌ پرتغالی: کی‌روش برای قرارداد به قطر می‌رود
رسانه‌ پرتغالی: کی‌روش برای قرارداد به قطر می‌رود

رسانه‌ پرتغالی: کی‌روش برای قرارداد به قطر می‌رود سایت maisfutebol: کارلوس کی‌روش امشب برای امضای قرارداد برای نشستن روی صندلی تیم ملی قطر وارد دوحه می‌شود. 🔹 کارلوس کی‌روش با قراردادی که تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ اعتبار دارد، سرمربی جدید ملی قطر خواهد بود.

رسانه‌ پرتغالی: کی‌روش برای قرارداد به قطر می‌رود

سایت maisfutebol: کارلوس کی‌روش امشب برای امضای قرارداد برای نشستن روی صندلی تیم ملی قطر وارد دوحه می‌شود.

🔹 کارلوس کی‌روش با قراردادی که تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ اعتبار دارد، سرمربی جدید ملی قطر خواهد بود.