رستم قاسمی درگذشت
رستم قاسمی درگذشت

رستم قاسمی درگذشت ◾️وزیر سابق راه و شهرسازی پس از تحمل یک دوره بیماری صبح امروز دار فانی را وداع گفت.

رستم قاسمی درگذشت

◾️وزیر سابق راه و شهرسازی پس از تحمل یک دوره بیماری صبح امروز دار فانی را وداع گفت.