رشته موسیقی از نظر آموزش و پرورش حذف نشده است
رشته موسیقی از نظر آموزش و پرورش حذف نشده است

رشته موسیقی از نظر آموزش و پرورش حذف نشده است 🔹معاون آموزش متوسطه شیراز: علت برگزار نشدن آزمون موسیقی باید مورد بررسی کارشناسان قرار بگیرد.مدرسان و هنرجویان هنرستان‌های موسیقی شیراز امروز با انتشار استوری چند نامه نوشته بودند:”صبح امروز،دستور العمل آموزش و پرورش ارسال شد که طبق آن کلیه رشته‌های برون سپاری شده بدلیل نبود […]

رشته موسیقی از نظر آموزش و پرورش حذف نشده است

🔹معاون آموزش متوسطه شیراز: علت برگزار نشدن آزمون موسیقی باید مورد بررسی کارشناسان قرار بگیرد.مدرسان و هنرجویان هنرستان‌های موسیقی شیراز امروز با انتشار استوری چند نامه نوشته بودند:”صبح امروز،دستور العمل آموزش و پرورش ارسال شد که طبق آن کلیه رشته‌های برون سپاری شده بدلیل نبود بودجه حذف شد! یکی از رشته هایی که اینگونه حذف میشود موسیقی است”