رشد ۱۳درصدی مصرف برق در هفته گذشته
رشد ۱۳درصدی مصرف برق در هفته گذشته

🔻رشد ۱۳درصدی مصرف برق در هفته گذشته مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران: حداکثر رشد مصرف برق تا پایان مهرماه سال جاری به مرز ۱۵ درصد خواهد رسید.

🔻رشد ۱۳درصدی مصرف برق در هفته گذشته

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران: حداکثر رشد مصرف برق تا پایان مهرماه سال جاری به مرز ۱۵ درصد خواهد رسید.