رضایت آمریکایی‌ها از بایدن به ۳۶ درصد رسید
رضایت آمریکایی‌ها از بایدن به ۳۶ درصد رسید

🔻رضایت آمریکایی‌ها از بایدن به ۳۶ درصد رسید 🔹در تازه‌ترین نظرسنجی انجام‌ شده، محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به پایین‌ترین سطح دوران ریاست جمهوری او رسیده است. 🔹در نظرسنجی صورت‌ گرفته توسط رویترز و مؤسسه افکارسنجی ایپسوس، محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در ماه‌های مه و ژوئن، به ۳۶ درصد تنزل پیدا کرده […]

🔻رضایت آمریکایی‌ها از بایدن به ۳۶ درصد رسید

🔹در تازه‌ترین نظرسنجی انجام‌ شده، محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به پایین‌ترین سطح دوران ریاست جمهوری او رسیده است.

🔹در نظرسنجی صورت‌ گرفته توسط رویترز و مؤسسه افکارسنجی ایپسوس، محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در ماه‌های مه و ژوئن، به ۳۶ درصد تنزل پیدا کرده است.