رضا اطری نقره‌ای شد
رضا اطری نقره‌ای شد

رضا اطری نقره‌ای شد 🔹 رضا اطری در نیمه نهایی وزن ۶۱ کیلوگرم با نتیجه ۱۰ بر ۰ از هیگوچی حریف ژاپنی خود شکست خورد و موفق شد به مدال نقره برسد.

رضا اطری نقره‌ای شد

🔹 رضا اطری در نیمه نهایی وزن ۶۱ کیلوگرم با نتیجه ۱۰ بر ۰ از هیگوچی حریف ژاپنی خود شکست خورد و موفق شد به مدال نقره برسد.