رضا عنایتی: ازبکستان از تنها موقعیتش استفاده کرد و به گل رسید
رضا عنایتی: ازبکستان از تنها موقعیتش استفاده کرد و به گل رسید

رضا عنایتی: ازبکستان از تنها موقعیتش استفاده کرد و به گل رسید بعد از گل نتوانستیم خودمان را جمع کنیم سرمربی تیم امید: بازی آنطور که ما انتظار داریم پیش نرفت، هر چند که توانستیم در دقایقی از بازی مسلط بر کار باشیم، اما کافی نبود و تیم ازبکستان از تنها موقعیتی که روی دروازه […]

رضا عنایتی: ازبکستان از تنها موقعیتش استفاده کرد و به گل رسید

بعد از گل نتوانستیم خودمان را جمع کنیم

سرمربی تیم امید: بازی آنطور که ما انتظار داریم پیش نرفت، هر چند که توانستیم در دقایقی از بازی مسلط بر کار باشیم، اما کافی نبود و تیم ازبکستان از تنها موقعیتی که روی دروازه ما خلق کرد توانست گل بسازد.

روی یک غفلت گل خوردیم و بعد از آن اگر ازبکستان موقعیت‌های زیادی به دست آورد ما چیزی برای از دست دادن نداشتیم. سازمان تیمی و تمرکز تیم ما به‌هم ریخت.