رنکینگ جدید تیم‌های ملی پس از پایان جام‌جهانی قطر
رنکینگ جدید تیم‌های ملی پس از پایان جام‌جهانی قطر

رنکینگ جدید تیم‌های ملی پس از پایان جام‌جهانی قطر 🔹با وجود قهرمانی آرژانتین در جام‌جهانی، در رده‌بندی فیفا تیم‌ملی برزیل همچنان صدرنشین باقی ماند 🔹ایران در رتبه ۲۴ قرار گرفت.

رنکینگ جدید تیم‌های ملی پس از پایان جام‌جهانی قطر

🔹با وجود قهرمانی آرژانتین در جام‌جهانی، در رده‌بندی فیفا تیم‌ملی برزیل همچنان صدرنشین باقی ماند

🔹ایران در رتبه ۲۴ قرار گرفت.