رنگ خاکستری شهر تا بام_سبز
رنگ خاکستری شهر تا بام_سبز

‍ ✒رنگ خاکستری شهر تا بام_سبز ✅ تئوری بام‌سبز از طرح روی میز تا اجرای واقعی/ تحقق #فضاهایسبزشهروند_محور امروزه بحث و نظریه پردازی در مورد رنگ خاکستری شهر ها و تعابیر مختلفی از جمله #بتن_شهر ، شهر بی نفس و… به وضوح لزوم افزایش سرانه فضای سبز در سطح شهر را بر همگان هویدا نموده […]

‍ ✒رنگ خاکستری شهر تا بام_سبز

✅ تئوری بام‌سبز از طرح روی میز تا اجرای واقعی/ تحقق #فضاهایسبزشهروند_محور

امروزه بحث و نظریه پردازی در مورد رنگ خاکستری شهر ها و تعابیر مختلفی از جمله #بتن_شهر ، شهر بی نفس و… به وضوح لزوم افزایش سرانه فضای سبز در سطح شهر را بر همگان هویدا نموده و به عنوان یک مطالبه عمومی در دستورکار متولیان امر، نهادها و دستگاه‌های ذیربط از جمله شهرداری‌ها قرار گرفته است.

لزوم توجه ویژه به امر #محیط_زیست در شهرهای ماشینی امروز که با افزایش کاربری‌های مخرب زیست محیطی در داخل یا اطراف شهر مواجه هستند، اهمیت این موضوع را دو چندان میکند.
تملک و تامین زمین در جوامعی که ارزش اقتصادی املاک در آن بالاست به مراتب سخت تر از کاشت و نگهداری اشجار و ایجاد فضاهای سبز است. در این میان می بایست با تعریف #ضوابط اجباری و ابزارهای #تشویقی، ایجاد و نگهداری فضاهای سبز داخل شهری را به صاحبان اصلی شهرها تفویض و واگذار کرد.

مبرهن است در مواقعی که ایجاد و نگهداری این فضاها توسط شهروندان انجام شده به مراتب بهتر و موفق تر عمل کرده و نتیجه مطلوبی به جای گذاشته است.

تعریف و تصویب ضوابط ویژه و از طرفی ارائه بسته های تشویقی در این بین میتواند اهتمام و علاقه عمومی را برای اجرای بیشتر جلب نماید.

برای درک مفهوم شهر خاکستری کافیست با دورنمایی از بالا به برخی از کلانشهر ها همچون تبریز نگریست تا تاریکی این موضوع بر کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی جامعه آشکارتر شود .

رنگ خاکستری امروز شهرها میتواند با ایجاد بام های سبز خوش رنگ و شاداب تر شود که بدون نیاز به پرداخت هزینه های گزاف برای تملک و تخصیص زمین، کاشت، نگهداری و… شاهد افزایش سرانه فضای سبز و حتی فضاهایی در قالب #پارک های کوچک خانوادگی بود.

تصویب ضوابط و ارائه بسته های تشویقی برای سازندگان املاک در یک رنج ثابت برای ایجاد بام‌سبز به همراه کاهش هزینه های صدور مجوزات ساخت و ساز و عوارض ماخوذه شهرداری قطعا از هزینه تملک اراضی بسیار پایین تر خواهد بود که در این صورت یقینا سازندگان و مالکان به دلیل ارزش افزوده حاصل از ساخت چنین فضاهایی به‌ عنوان بام سبز یا #روف_گاردن مشتاق تر خواهند بود .

هدف منافع #مشترک در بین شهروندان زمانی اتفاق خواهد افتاد که شهروندان بر این اصل مهم ایمان داشته باشند که هزینه هایی که تحت عنوان عوارض به دولت ها و شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند به طور مستقیم در بهبود شرایط زندگی و محیط آن‌ها تاثیر گذار باشد، حال این بها می‌تواند عوارضی تحت عنوان صدورپروانه یا ابقاء اعیانی باشد و یا عوارضی با عناوین آلایندگی یا مالیات بر ارزش افزوده….

بنابراین لازم است با تدوین دستورالعمل ها و ضوابط ویژه و همچنین بسته های تشویقی ، سازندگان را برای ایجاد بام سبز یا روف گاردن بالاخص در مجتمع های مسکونی یا تجاری ترغیب کرد تا در آینده ای نزدیک ضمن کاهش هزینه های ایجاد و نگهداری فضای سبز توسط شهرداری‌ها شاهد تلفیف فضایی و کالبدی شهرها و ترمیم رنگ خاکستری موجود باشیم که در این راستا می‌بایست سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی و همچنین ارگان‌های تصمیم گیری و تدوین ضوابط این اصل مهم را در دستورکار خود قرار داده و به یکی از عناوین #توسعه_پایدار شهرها مورد توجه و مطالعه جدی قرار دهند.

آرزو_مبصر

٩٩/٨/١٩