رها شدگی نسل جوان/ لزوم توجه به بیانات امام خمینی (ره) در حوزه فرهنگ
رها شدگی نسل جوان/ لزوم توجه به بیانات امام خمینی (ره) در حوزه فرهنگ

رها شدگی نسل جوان/ لزوم توجه به بیانات امام خمینی (ره) در حوزه فرهنگ مهران صمدی، مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در همایش «جایگاه فرهنگ، هنر و رسانه در اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری»:یکی از مسائل مهمی که در اغتشاشات اخیر خود را نشان داد رهاشدگی نسل جوان به حال […]

رها شدگی نسل جوان/ لزوم توجه به بیانات امام خمینی (ره) در حوزه فرهنگ

مهران صمدی، مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در همایش «جایگاه فرهنگ، هنر و رسانه در اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری»:یکی از مسائل مهمی که در اغتشاشات اخیر خود را نشان داد رهاشدگی نسل جوان به حال خود بود که این رهاشدگی از سمت خانواده‌ها یا از سمت آموزش و پرورش بوده است.

وقتی ما محتوای لازم را تولید و عرضه نکردیم، سایر رسانه‌های بیگانه این خلا را پر می‌کنند که این امورات باید از همان دوران مهد کودک آغاز شود.

در اغتشاشات اخیر شاهد جنگ روایت‌‌ها و جنگ شناختی و… بوده‌ایم.

گفتمان امام خمینی (ره) باید در جامعه جاری باشد؛ وقتی دیدگاه حضرت امام را در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه مطرح می‌کنیم این دیدگاه خط‌کش می‌شود بر این که کجا رسانه به رسالت خود عمل می‌کند و کجا عمل نمی‌کند.