روابط عمومی کارآمد، عاملی برای نیل به تعالی سازمانی است
روابط عمومی کارآمد، عاملی برای نیل به تعالی سازمانی است

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت:روابط عمومی کارآمد، عاملی برای نیل به تعالی سازمانی است مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در آیین معارفه سرپرست جدید روابط عمومی و رئیس دفتر و دبیرخانه این شرکت گفت: روابط عمومی کارآمد عاملی برای نیل به تعالی سازمانی است. به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از روابط عمومی […]

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت:روابط عمومی کارآمد، عاملی برای نیل به تعالی سازمانی است

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در آیین معارفه سرپرست جدید روابط عمومی و رئیس دفتر و دبیرخانه این شرکت گفت: روابط عمومی کارآمد عاملی برای نیل به تعالی سازمانی است.

به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، نادر کمالی افزود: کارآمدی در روابط عمومی از طریق ارتباطات موثر و مدیریت افکار و ارتقای فرهنگ اجتماعی در راستای اهداف عالیه سازمان،  قابل دسترسی می باشد.

وی به اهمیت پیوست رسانه ای در روابط عمومی اشاره و تصریح کرد: در عصر ارتباطات مهم ترین اصل تمرکز بر تعاملات سازنده، پاسخگو و مستمر با ذی نفعان است که ایجاد یک پیوست رسانه ای مناسب می تواند اهداف این بخش را محقق کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار داشت: عمل به مسؤولیت های اجتماعی شرکت علی الخصوص نهادینه سازی فرهنگ مصرف ایمن و درست از نعمت گاز طبیعی جزء اولویت های اجرایی در روابط عمومی بوده و این واحد نقطه عطف سایر واحدهای سازمانی در نیل به اهداف است.