روایتی از فساد مالی در «بهارستان»
روایتی از فساد مالی در «بهارستان»

روایتی از فساد مالی در «بهارستان» نماینده مجلس: ۱۳ نماینده سابق مجلس به دلیل دریافت زمین از وزیر در الهیه تهران، ردصلاحیت شدند ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس:نماینده مجلس دهم ۲۸۷ متر خانه در الهیه تهران با بازپرداخت اقساط ۵ ساله از وزیر راه و شهرسازی گرفت تا برای استیضاح نشدن وزیر رأی […]

روایتی از فساد مالی در «بهارستان»

نماینده مجلس: ۱۳ نماینده سابق مجلس به دلیل دریافت زمین از وزیر در الهیه تهران، ردصلاحیت شدند

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس:نماینده مجلس دهم ۲۸۷ متر خانه در الهیه تهران با بازپرداخت اقساط ۵ ساله از وزیر راه و شهرسازی گرفت تا برای استیضاح نشدن وزیر رأی جلب کند. گزارش این موضوع را در قالب نامه‌ای هم به دادستان کل کشور دادیم، اما اتفاقی رخ نداده است.

او درباره دریافت زمین در منطقه الهیه تهران توسط ۱۳ تن از نمایندگان دوره قبل مجلس، گفت: این نمایندگان مربوط به دوره دهم مجلس بودند که همگی ردصلاحیت شدند.