روایت امام جمعه تبریز از انگیزه مهاجم به سفارت آذربایجان
روایت امام جمعه تبریز از انگیزه مهاجم به سفارت آذربایجان

روایت امام جمعه تبریز از انگیزه مهاجم به سفارت آذربایجان؛ نگذاشتند، «همسرش» به ایران بازگردد، او هم «عصبی» شد. 🔹امام جمعه تبریز: فرد مهاجم قبل از دست زدن به این حادثه چندین نوبت برای اطلاع از وضعیت همسرش به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرده است، اما پاسخی به وی ارائه نشده است. 🔹حتی […]

روایت امام جمعه تبریز از انگیزه مهاجم به سفارت آذربایجان؛ نگذاشتند، «همسرش» به ایران بازگردد، او هم «عصبی» شد.

🔹امام جمعه تبریز: فرد مهاجم قبل از دست زدن به این حادثه چندین نوبت برای اطلاع از وضعیت همسرش به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران مراجعه کرده است، اما پاسخی به وی ارائه نشده است.

🔹حتی سفارت جمهوری آذربایجان به درخواست کتبی جمهوری اسلامی ایران هم مبنی بر وضعیت همسر این فرد واکنش نشان نداده است.