روایت امیرعبداللهیان از تفاوت متن ایران با متن آمریکا در سه موضوع باقیمانده
روایت امیرعبداللهیان از تفاوت متن ایران با متن آمریکا در سه موضوع باقیمانده

🔴 روایت امیرعبداللهیان از تفاوت متن ایران با متن آمریکا در سه موضوع باقیمانده وزیر خارجه ایران: در پیشنهاداتی که ارائه دادیم، محتوا و توازن متن را تغییر ندادیم اما راجع به آنچه توافق داریم، متن را قوی‌تر کردیم. 🔹متنی را طرف آمریکایی تحویل داد که می‌شود تفسیرهای متعددی از آن کرد، اما معتقدیم متن […]

🔴 روایت امیرعبداللهیان از تفاوت متن ایران با متن آمریکا در سه موضوع باقیمانده

وزیر خارجه ایران: در پیشنهاداتی که ارائه دادیم، محتوا و توازن متن را تغییر ندادیم اما راجع به آنچه توافق داریم، متن را قوی‌تر کردیم.

🔹متنی را طرف آمریکایی تحویل داد که می‌شود تفسیرهای متعددی از آن کرد، اما معتقدیم متن باید شفاف و کمتر قابل تفسیر باشد. اما در سه-چهار موضوع باقیمانده که تبادل پیام داریم، ما متنی را دادیم که شفاف است.

🔹اگر طرف آمریکایی با دقت متن را مطالعه کند و اگر قصد رسیدن به توافق را داشته باشد ما مسیر را کاملا باز گذاشته‌ایم.

🔹اگر آمریکا نیاز داشته باشد، دور جدیدی از مذاکرات از طریق هماهنگ‌کننده و اتحادیه اروپا انجام شود، ما آن را رد نمی‌کنیم و یا می‌توان کماکان از طریق تبادل پیام به درک مشترکی برسیم.