روایت تکان دهنده برادر قهرمان کشتی آسیا /جنایت در مرکز غیر قانونی ترک اعتیاد
روایت تکان دهنده برادر قهرمان کشتی آسیا /جنایت در مرکز غیر قانونی ترک اعتیاد

روایت تکان دهنده برادر قهرمان کشتی آسیا /جنایت در مرکز غیر قانونی ترک اعتیاد 🔹برادر قهرمان پیشین کشتی فرنگی آسیا از تأیید مرگ مغزی منجر به فوت برادرش از سوی اداره کمیسیون پزشکی قانونی کشور بعد از سه سال خبر داد. مرتضی قاسمی:متأسفانه در برخی از کمپ‌های غیرقانونی ترک اعتیاد جنایت و ضرب و شتم […]

روایت تکان دهنده برادر قهرمان کشتی آسیا /جنایت در مرکز غیر قانونی ترک اعتیاد

🔹برادر قهرمان پیشین کشتی فرنگی آسیا از تأیید مرگ مغزی منجر به فوت برادرش از سوی اداره کمیسیون پزشکی قانونی کشور بعد از سه سال خبر داد.

مرتضی قاسمی:متأسفانه در برخی از کمپ‌های غیرقانونی ترک اعتیاد جنایت و ضرب و شتم زیادی انجام می‌شود.  به ما هم می‌گفتند محسن تشنج کرده و از پله افتاده و فیلم دوربین‌ها را پاک کرده بودند اما خیلی پیگیری کردیم و فیلم‌ها ریکاوری شد.

🔹در فیلم‌ها مشخص است که دست و پای محسن را می‌بندند، به او آمپول می‌زنند، دهانش را می‌بندد و در همان حالت سه پتو روی سرش می‌اندازند که همین باعث نرسیدن اکسیژن و مرگ مغزی و در نتیجه فوتش می‌شود.

🔹بعد از بررسی فیلم‌ها و شواهد، خودشان هم به چشم یک قتل نمی‌دیدند و می‌گفتند اینها جنایت کردند.