روحانی زخمی حمله در حرم رضوی، مرخص و راهی منزل شد
روحانی زخمی حمله در حرم رضوی، مرخص و راهی منزل شد

روحانی زخمی حمله در حرم رضوی، مرخص و راهی منزل شد🔹 حجت الاسلام پاکدامن یکی از سه روحانی حادثه حرم مطهر رضوی که در بیمارستان رضوی تحت درمان و مراقبت بود، امروز مرخص و به منزل خود بازگشت.

روحانی زخمی حمله در حرم رضوی، مرخص و راهی منزل شد🔹

حجت الاسلام پاکدامن یکی از سه روحانی حادثه حرم مطهر رضوی که در بیمارستان رضوی تحت درمان و مراقبت بود، امروز مرخص و به منزل خود بازگشت.