روزنامه عکاظ چاپ ریاض گزارش داد؛بن سلمان ۳۶ درصد سرمایه‌های عربستان را از آمریکا بیرون کشید
روزنامه عکاظ چاپ ریاض گزارش داد؛بن سلمان ۳۶ درصد سرمایه‌های عربستان را از آمریکا بیرون کشید

روزنامه عکاظ چاپ ریاض گزارش داد؛بن سلمان ۳۶ درصد سرمایه‌های عربستان را از آمریکا بیرون کشید 🔹عربستان سعودی تنها در دو سال یعنی از فوریه ۲۰۲۰ تا فوریه سال جاری، ۳۶.۷۱ درصد از اوراق قرضه آمریکایی خود به ارزش حدود ۶۷.۷ میلیارد دلار (معادل ۲۵۳.۸۸ میلیارد ریال سعودی) را کاهش داده است.‌‌

روزنامه عکاظ چاپ ریاض گزارش داد؛بن سلمان ۳۶ درصد سرمایه‌های عربستان را از آمریکا بیرون کشید

🔹عربستان سعودی تنها در دو سال یعنی از فوریه ۲۰۲۰ تا فوریه سال جاری، ۳۶.۷۱ درصد از اوراق قرضه آمریکایی خود به ارزش حدود ۶۷.۷ میلیارد دلار (معادل ۲۵۳.۸۸ میلیارد ریال سعودی) را کاهش داده است.‌‌