روزهای خنک شهریور در پیش است
روزهای خنک شهریور در پیش است

روزهای خنک شهریور در پیش است طی هفته آینده با نفوذ جریانات شمالی به استان‌های شمالی کشور، انتظار کاهش محسوس و قابل توجه دمای هوا را در استان‌های دو سوم شمالی کشور داریم استان‌های شمال شرقی و همچنین فلات مرکزی کشور طی روزهای شنبه و یکشنبه بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش دما را […]

روزهای خنک شهریور در پیش است

طی هفته آینده با نفوذ جریانات شمالی به استان‌های شمالی کشور، انتظار کاهش محسوس و قابل توجه دمای هوا را در استان‌های دو سوم شمالی کشور داریم

استان‌های شمال شرقی و همچنین فلات مرکزی کشور طی روزهای شنبه و یکشنبه بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش دما را تجربه خواهند کرد که منجر به رقم خوردن دماهای شبه پاییزی در بسیاری از مناطق خواهد شد!

روزهای شنبه و یکشنبه خنک‌ترین روزهای تابستان از ابتدا تا کنون در کشور خواهد بود.

تلگرام :