روز بی‌مدال وزنه‌برداری ایران/ موسوی هفتم آسیا شد
روز بی‌مدال وزنه‌برداری ایران/ موسوی هفتم آسیا شد

وزنه‌برداری قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ – کره جنوبی روز بی‌مدال وزنه‌برداری ایران/ موسوی هفتم آسیا شد مسابقه دسته ۹۶ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ در کره جنوبی برگزار شد و نماینده ایران موفق به کسب مدال نشد. ایوب موسوی با رکورد ۱۵۵ یک ضرب، ۱۹۱ دوضرب و مجموع ۳۴۶ کیلوگرم هفتم آسیا شد. اودر یک […]

وزنه‌برداری قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ – کره جنوبی

روز بی‌مدال وزنه‌برداری ایران/ موسوی هفتم آسیا شد

مسابقه دسته ۹۶ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ در کره جنوبی برگزار شد و نماینده ایران موفق به کسب مدال نشد.

ایوب موسوی با رکورد ۱۵۵ یک ضرب، ۱۹۱ دوضرب و مجموع ۳۴۶ کیلوگرم هفتم آسیا شد.

اودر یک ضرب هفتم و در دوضرب نیز هفتم شد.