روسيه اعلام كرد مرگ استالين بر اثر سكته مغزى بوده است
روسيه اعلام كرد مرگ استالين بر اثر سكته مغزى بوده است

روسيه اعلام كرد مرگ استالين بر اثر سكته مغزى بوده است بخش مطالعات تاریخی اداره امنیت فدرال روسیه اسناد پزشكى دوران كمونيسم را منتشر كرد. طبق اين اسناد، ژوزف استالین، بر اثر سکته مغزی درگذشته است. انتشار اين اسناد تلاشى براى رد استدلال دستگاه اطلاعاتى انگليس است. طبق اسناد بريتانيايى، خروشچف استالين را مسموم كرده […]

روسيه اعلام كرد مرگ استالين بر اثر سكته مغزى بوده است

بخش مطالعات تاریخی اداره امنیت فدرال روسیه اسناد پزشكى دوران كمونيسم را منتشر كرد.

طبق اين اسناد، ژوزف استالین، بر اثر سکته مغزی درگذشته است.

انتشار اين اسناد تلاشى براى رد استدلال دستگاه اطلاعاتى انگليس است.

طبق اسناد بريتانيايى، خروشچف استالين را مسموم كرده است.