روسیه: ارمنستان را فریب ندادیم
روسیه: ارمنستان را فریب ندادیم

روسیه: ارمنستان را فریب ندادیم ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امورخارجه فدراسیون روسیه: در این مدت (از زمان عقد توافقنامه صلح قره باغ تاکنون) روایت های مختلف در رسانه ها خواندم که در مناقشه قره باغ چه طرفی برد و چه طرفی بازنده بود. 🔹این مساله حاکی از ارزیابی ضعیف کارشناسان در مورد رویدادهای قره باغ […]

روسیه: ارمنستان را فریب ندادیم

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امورخارجه فدراسیون روسیه: در این مدت (از زمان عقد توافقنامه صلح قره باغ تاکنون) روایت های مختلف در رسانه ها خواندم که در مناقشه قره باغ چه طرفی برد و چه طرفی بازنده بود.

🔹این مساله حاکی از ارزیابی ضعیف کارشناسان در مورد رویدادهای قره باغ بود و ممکن است که درک واقعی و عمیق از آنچه که در آنجا گذشت و اهداف راهبردی طرف های مناقشه ندارند.

🔹مسکو همه تلاش های ممکن را بکار بست و از راههای دیپلماتیک برای حل این مساله استفاده کرد و صلحبانان را به منطقه مناقشه اعزام کرد.

🔹روسیه در مساله قره باغ ارمنستان را فریب نداده است./ایرنا