روسیه ۸ نفر را در ارتباط با انفجار پل کریمه دستگیر کرد
روسیه ۸ نفر را در ارتباط با انفجار پل کریمه دستگیر کرد

🔻روسیه ۸ نفر را در ارتباط با انفجار پل کریمه دستگیر کرد روسیه از دستگیری ۸ نفر از افرادی که گمان می‌رود در انفجار پل کریمه نقش داشته‌اند، خبر داده است.

🔻روسیه ۸ نفر را در ارتباط با انفجار پل کریمه دستگیر کرد

روسیه از دستگیری ۸ نفر از افرادی که گمان می‌رود در انفجار پل کریمه نقش داشته‌اند، خبر داده است.