رومانی: احتمالا مذاکره با روسیه تنها شانس برای صلح باشد
رومانی: احتمالا مذاکره با روسیه تنها شانس برای صلح باشد

🔻رومانی: احتمالا مذاکره با روسیه تنها شانس برای صلح باشد وزیر دفاع رومانی:احتمالا مذاکرات با روسیه تنها شانس برای صلح باشد. البته گفت‌وگوهای سختی وجود خواهد داشت. 🔹کشورهای جهان، ناتو و امریکا باید درباره تضمین‌های امنیت اوکراین و صلح با روسیه گفت‌وگو کنند.

🔻رومانی: احتمالا مذاکره با روسیه تنها شانس برای صلح باشد

وزیر دفاع رومانی:احتمالا مذاکرات با روسیه تنها شانس برای صلح باشد. البته گفت‌وگوهای سختی وجود خواهد داشت.

🔹کشورهای جهان، ناتو و امریکا باید درباره تضمین‌های امنیت اوکراین و صلح با روسیه گفت‌وگو کنند.