رونالدو به النصر پیوست
رونالدو به النصر پیوست

🔻شبکه سعودی العربیه مدعی شد که رونالدو با قراردادی دو ساله به النصر پیوسته است

🔻شبکه سعودی العربیه مدعی شد که رونالدو با قراردادی دو ساله به النصر پیوسته است