روند افزایشی مهاجرت در رشته‌های علوم‌پایه و مهندسی/ هشدار نسبت به روند کوچ خاموش
روند افزایشی مهاجرت در رشته‌های علوم‌پایه و مهندسی/ هشدار نسبت به روند کوچ خاموش

🔻روند افزایشی مهاجرت در رشته‌های علوم‌پایه و مهندسی/ هشدار نسبت به روند کوچ خاموش قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان:در برخی از رشته‌ها مانند رشته‌های علوم‌پایه و مهندسی، مهاجرت به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد و مهاجرت در رشته‌های هنر و علوم انسانی کمتر است. 🔹در مهاجرت خاموش، دیگر لزومی ندارد نخبگان از کشور خارج شوند، بلکه […]

🔻روند افزایشی مهاجرت در رشته‌های علوم‌پایه و مهندسی/ هشدار نسبت به روند کوچ خاموش

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان:در برخی از رشته‌ها مانند رشته‌های علوم‌پایه و مهندسی، مهاجرت به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد و مهاجرت در رشته‌های هنر و علوم انسانی کمتر است.

🔹در مهاجرت خاموش، دیگر لزومی ندارد نخبگان از کشور خارج شوند، بلکه آنها در کشور خود با شرکت‌های خارجی همکاری دارند.

🔹افرادی که از چرخه خدمت خارج می‌شوند یا به دلیل مسائل فرهنگی و درونی است و یا بنا به دلایل زیرساختی است که ما در بنیاد ملی نخبگان سعی در ایجاد این زیر ساخت‌ها داریم.