رونمایی از اسب ١۵ میلیاردی آزمون تا اولین قهرمانی در استرالیا
رونمایی از اسب ١۵ میلیاردی آزمون تا اولین قهرمانی در استرالیا

رونمایی از اسب ١۵ میلیاردی آزمون تا اولین قهرمانی در استرالیا 🔹ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه بایرلورکوزن اسبی ١۵ میلیارد تومانی در استرالیا دارد. 🔹سردار آزمون ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه بایرلورکوزن آلمان عاشق اسب سواری است و به همین خاطر چندین اسب مسابقه ای دارد. 🔹ستاره ایرانی اخیرا یک اسب […]

رونمایی از اسب ١۵ میلیاردی آزمون تا اولین قهرمانی در استرالیا

🔹ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه بایرلورکوزن اسبی ١۵ میلیارد تومانی در استرالیا دارد.

🔹سردار آزمون ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشگاه بایرلورکوزن آلمان عاشق اسب سواری است و به همین خاطر چندین اسب مسابقه ای دارد.

🔹ستاره ایرانی اخیرا یک اسب خریداری کرد و در استرالیا زیرنظر میشل پین یکی از مربیان مشهور گذاشت تا برای مسابقات بین المللی آماده شود.