رویارویی جنگنده‌های آمریکایی و بمب‌افکن‌های روسی در مجاورت آلاسکا
رویارویی جنگنده‌های آمریکایی و بمب‌افکن‌های روسی در مجاورت آلاسکا

🔻رویارویی جنگنده‌های آمریکایی و بمب‌افکن‌های روسی در مجاورت آلاسکا 🔹نیروی هوایی آمریکا گفته جنگنده‌های این کشور دو بمب‌افکن روسی را در مجاورت منطقه آلاسکا رهگیری کرده‌اند.

🔻رویارویی جنگنده‌های آمریکایی و بمب‌افکن‌های روسی در مجاورت آلاسکا

🔹نیروی هوایی آمریکا گفته جنگنده‌های این کشور دو بمب‌افکن روسی را در مجاورت منطقه آلاسکا رهگیری کرده‌اند.