رویترز:مسیر دیپلماتیک با ایران باز می‌ماند
رویترز:مسیر دیپلماتیک با ایران باز می‌ماند

رویترز: دیپلمات‌ها می‌گویند مسیر دیپلماتیک با ایران باز می‌ماند، مگر اینکه تهران دست به غنی سازی ۹۰ درصدی بزند 🔹 فعلا کسی به بحث حمله نظامی به ایران فکر نمی‌کند 🔹 هر روز کارشناسان بیشتری می‌گویند اکنون بدترین زمان برای احیای برجام است

رویترز: دیپلمات‌ها می‌گویند مسیر دیپلماتیک با ایران باز می‌ماند، مگر اینکه تهران دست به غنی سازی ۹۰ درصدی بزند

🔹 فعلا کسی به بحث حمله نظامی به ایران فکر نمی‌کند

🔹 هر روز کارشناسان بیشتری می‌گویند اکنون بدترین زمان برای احیای برجام است