رویترز: دولت‌های اتحادیه اروپا با کلیات اعمال تحریم علیه ۸ فرد و نهاد ایرانی موافقت کردند
رویترز: دولت‌های اتحادیه اروپا با کلیات اعمال تحریم علیه ۸ فرد و نهاد ایرانی موافقت کردند

رویترز: دولت‌های اتحادیه اروپا با کلیات اعمال تحریم علیه ۸ فرد و نهاد ایرانی موافقت کردند 🔹رویترز به نقل از سه دیپلمات اروپایی ادعا کرد: دولت‌های اتحادیه اروپا پیرامون موضوع ادعایی ارائه تسلیحات به روسیه از سوی ایران، به صورت موقت بر سر اعمال تحریم علیه ۸ شخص و نهاد در این زمینه به توافق […]

رویترز: دولت‌های اتحادیه اروپا با کلیات اعمال تحریم علیه ۸ فرد و نهاد ایرانی موافقت کردند

🔹رویترز به نقل از سه دیپلمات اروپایی ادعا کرد: دولت‌های اتحادیه اروپا پیرامون موضوع ادعایی ارائه تسلیحات به روسیه از سوی ایران، به صورت موقت بر سر اعمال تحریم علیه ۸ شخص و نهاد در این زمینه به توافق رسیدند.

گاردین: سرلشکر باقری، سید حجت‌الله قریشی مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع ایران و سردار سعید آقاجانی یکی از فرماندهان نیروی هوافضای سپاه، در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار دارند