رييس سازمان انرژى اتمى: اقدامات ايران در اجرای قانون اقدام راهبردى انجام شده است
رييس سازمان انرژى اتمى: اقدامات ايران در اجرای قانون اقدام راهبردى انجام شده است

🔻رييس سازمان انرژى اتمى: اقدامات ايران در اجرای قانون اقدام راهبردى انجام شده است محمد اسلامی در واكنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:این موضوع را تایید می‌کنم البته این گزارش‌ها محرمانه است و آژانس باید ملاحظات محرمانگی را رعایت کند، البته هر مرتبه این گزارش‌های محرمانه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. 🔹️از آنجایی […]

🔻رييس سازمان انرژى اتمى: اقدامات ايران در اجرای قانون اقدام راهبردى انجام شده است

محمد اسلامی در واكنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:این موضوع را تایید می‌کنم البته این گزارش‌ها محرمانه است و آژانس باید ملاحظات محرمانگی را رعایت کند، البته هر مرتبه این گزارش‌های محرمانه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

🔹️از آنجایی که ایران عضو رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به معاهدات متعهد است، تمام فعالیت‌های هسته‌ای با نظارت آژانس صورت می‌گیرد، بنابراین آژانس را رسما از قصد و نیت، طراحی، زمان اجرا و بهره‌برداری را مطلع می‌کنیم.

🔹️گزارش‌هایی که آژانس در این ۲ تا سه روز منتشر کرده، برگرفته از اقدامات رسمی و آشکار سازمان انرژی اتمی است. این اقدامات در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی و کاهش تعهدات برجام صورت گرفته است.