رکوردداران بیشترین حضور در مجمع تشخیص چه کسانی هستند؟
رکوردداران بیشترین حضور در مجمع تشخیص چه کسانی هستند؟

صدرنشین کمتر شناخته شده در فهرست نامداران/ رکوردداران بیشترین حضور در مجمع تشخیص چه کسانی هستند؟ مروری بر چهره اشخاص حقیقی که در ۹ دوره مجمع به عضویت آن در آمده اند، نشان می دهد که در این مدت ۶۴ نفر به عنوان عضو حقیقی در جلسات مجمع حضور یافته اند که از میان آنها […]

صدرنشین کمتر شناخته شده در فهرست نامداران/ رکوردداران بیشترین حضور در مجمع تشخیص چه کسانی هستند؟

مروری بر چهره اشخاص حقیقی که در ۹ دوره مجمع به عضویت آن در آمده اند، نشان می دهد که در این مدت ۶۴ نفر به عنوان عضو حقیقی در جلسات مجمع حضور یافته اند که از میان آنها آیت الله شیخ حسن صانعی با حضور در هشت دوره بیشترین میزان عضویت در این نهاد را در اختیار دارد.

🔹 وی تنها در دوره اول مجمع که با فرمان امام خمینی  تشکیل شد، حضور نداشت.

🔹پس از او آقایان موحدی کرمانی، علی اکبر ولایتی، دری نجف آبادی، سیدمصطفی میرسلیم، مرتضی نبوی، غلامرضا آقازاده و محسن رضایی با حضور در ۶ دوره از مجمع تشخیص مصلحت نظام، رکورد دار بیشترین حضور به عنوان اعضای حقیقی هستند.