رکوردشکنی صادرات ترکیه: ۲۲ میلیارد دلار فقط در یک ماه!
رکوردشکنی صادرات ترکیه: ۲۲ میلیارد دلار فقط در یک ماه!

رکوردشکنی صادرات ترکیه: ۲۲ میلیارد دلار فقط در یک ماه! محمد موش، وزیر بازرگانی ترکیه اعلام کرد که صادرات کشور در ماه مه با ۱۴.۴ درصد افزایش به ۲۱.۷ میلیارد دلار رسید؛ این بالاترین ارزش میزان صادرات ماه مه در تمام تاریخ ترکیه است.

رکوردشکنی صادرات ترکیه: ۲۲ میلیارد دلار فقط در یک ماه!

محمد موش، وزیر بازرگانی ترکیه اعلام کرد که صادرات کشور در ماه مه با ۱۴.۴ درصد افزایش به ۲۱.۷ میلیارد دلار رسید؛ این بالاترین ارزش میزان صادرات ماه مه در تمام تاریخ ترکیه است.